VELKOOBCHOD

Máte obchod, e-shop nebo restauraci? 

  • Zaujaly Vás produkty, které jste objevili na našich stránkách?
  • Odlište se od konkurence znamenitými surovinami.
  • Zvyšte svou ziskovost a konkurenceschopnost.
  • Naučte se lépe reagovat na rychle se vyvíjející trh a trendy.
  • Nabídněte kvalitní produkty, které bojují svou přidanou hodnotou spíše než cenou.

Poradenství v gastro segmentu 

Suroviny jsou jen začátek. Našim partnerům dokážeme nejen zabezpečit dodání exotických surovin, ale naučíme vás také, jak s nimi vařit a využívat je v kuchyni. Využijete tak zkušeností a znalostí našich kuchařů a díky tomu šetříte své lidské zdroje a finance.

recept3

Poradenství v marketingu a obchodu

Co předchází dodání surovin samotných? Zanalyzujeme potřeby vašich zákazníků. Najdeme vhodné dodavatele, komunikujeme s nimi a vyjednáme ty nejlepší ceny. Zajistíme otestování nových produktů před uvedením na trh. Vedle toho vám poradíme, jak výrobky správně odprezentovat konečným spotřebitelům. Připravíme atraktivní marketingové materiály pro podporu prodeje i navýšení vašich tržeb.

Rádi byste naše produkty prodávali nebo s nimi vařili? 
V nabídce máme produkty ve velikosti balení od 50g do 25kg a další produkty zajistíme pro naše klienty dle individuálních požadavků.
Pro ucelenou nabídku zboží i služeb pište na: order@dimitrade.com

mlieko3

 

WHOLESALE 1280px-Flag_of_the_United_Kingdom_1

Do you have a shop, an e-shop or a restaurant?

  • Did you find interesting the products which are presented on our webside?
  • Distinguish yourself from the competition with excellent raw materials.
  • Increase your profitability and competitiveness.
  • Learn to respond better to rapidly evolving markets and trends.
  • Offer quality products that fight for added value rather than price.

Consulting in the gastro segment

Raw materials are just the beginning. We can not only ensure the delivery of exotic ingredients to our partners, but we will also teach you how to cook with them and use them in the kitchen. You will use the experience and knowledge of our chefs and thus save your human resources and finances.

Marketing and business consulting

What precedes the delivery of the raw materials themselves? We analyze the needs of your customers. We will find suitable suppliers, communicate with them and negotiate the best prices. We will ensure that new products are tested before they are launched on the market. In addition, we will advise you on how to properly present your products to end consumers. We will prepare attractive marketing materials to support sales and increase your sales.

Would you like to sell our products or cook with them?
We offer products in packaging from 50g up to 25kg and can satisfy individual product´s needs and demand of different cliens.
For a comprehensive offer of goods and services, write to: order@dimitrade.com